A.D.O.S - SRDCE s.r.o.

Neštátne zdravotnícke zariadenie

A.D.O.S.- SRDCE s.r.o. zabezpečuje občanom ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou, na základe doporučenia ošetrujúceho lekára.

  • A.D.O.S.-SRDCE s.r.o.
    Sládkovičova 13
    965 01Žiar nad Hronom
  • 045 / 673 56 82
  • 0905 478 813
  • bachledova@ados-srdce.sk